Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest:

W cyklu sześcioletnim

ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 8 lat

W cyklu sześcioletnim

ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 8 lat

Prowadzimy naukę gry na instrumentach:

Badanie przydatności odbędzie się w dniach

22 maja 2019 r. godz. 18.00
14 czerwca 2019 r. godz. 18.00

Kwalifikacje

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności, czyli sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, predyspozycji psychicznych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz predyspozycji manualnych do nauki gry na danym instrumencie.

Wniosek dla nowych kandydatów można pobrać w sekretariacie szkoły bądź pobrać ze strony WWW:

Pobierz wzór podania