Nauka w szkole finansowana jest z opłat rodziców zwanymi dalej czesnym. Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowo dni wolne od pracy np. ferie zimowe czy świąteczne.

Sześcioletnim

300miesięcznie
  • klasy I-III
  • dla dzieci w wieku 6-8 lat

Sześcioletnim

360miesięcznie
  • klasy IV-VI
  • dla dzieci w wieku 6-8 lat

Czteroletnim

360miesięcznie
  • klasy I-IV
  • dla dzieci w wieku 8-16 lat

Opłaty bardzo prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca nauki.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Anita Stolarska

50 2490 0005 0000 4000 4774 9428 (Alior Bank)

z dopiskiem: opłata za naukę gry na instrumencie (miesiąc)