W tym miesiącu bohaterem działu CIEKAWOSTKI jest… PIOTR CZAJKOWSKI.

Najbardziej wrażliwy i uczuciowy kompozytor, ktĂłry uwielbiał Mozarta.

Będąc małym chłopcem przejmował się wszystkim, a niewielka wymĂłwka niani powodowała, Gucci Shawl Scarf Sale że
zamykał się w pokoju i rozpaczał.

Był mistrzem w obrażaniu się, a jego muzyka jest pełna smutku, osamotnienia, nieszczęścia
i tragedii.

Był krytykiem muzycznym i zdecydowanie wyrażał swoją opinię o innych kompozytorach. Pisał
np. że Bach jest przeciętny, a Haendel – trzeciorzędny. Wiele tworzył i był sławny jeszcze za życia.

Jego małżeństwo z Antoniną Milinkową trwało Parajumpers Ugo Herr jedynie dziewięć tygodni.

Często popadał w depresję, a pewnego razu zanurzył się w Newie z nadzieją, że zachoruje na
zapalenie płuc.

Miewał okresy zahamowania twĂłrczości, a zaraz po nich rodziły się pomysły:
(…) zapomina się o wszystkim, człowieka ogarnia jak gdyby szaleństwo. Wszystko wewnątrz tętni
i drży, ledwo można zdążyć, ażeby coś naszkicować, jedna myśl goni drugą (Wierszyłowski, 1981,
s.333).

Bardzo lubił dzieci. Kiedy przyjeżdżał w odwiedziny do rodziny improwizował rĂłżne
przedstawienia, w ktĂłrych brał udział, przebierając się w kostiumy.

Otrzymał wielką pomoc finansową od bogatej wdowy (Nadieżdy von Meck), ktĂłrej nigdy
w życiu nie widział i nie poznał, zgodnie z jej życzeniem. Ich znajomość ograniczała się tylko do
korespondencji. Ta pomoc finansowa pozwoliła mu na podrĂłżowanie po krajach Europy zachodniej
przez około siedem lat.

Myśli kompozytora i o nim:

„Uważam, że obowiązkiem artysty jest nigdy się nie poddawać, lenistwo jest bowiem wyraźną rysą
ludzkiej osobowości. Nie ma nic gorszego dla artysty niż poddanie się temu uczuciu.”

„I koncert fortepianowy Czajkowskiego jest jak pierwszy naleśnik: do niczego” (Nikolai Solowiew)

„Czajkowski wielbił kraj, kochał ludzi i umiał z nimi postępować, a wszędzie gdzie się pojawił był
obdarzany miłością” (Aleksander Głazunow)

„Z pewnością jestem tu dziesięć razy sławniejszy niż w Europie. Na początku gdy ludzie mĂłwili
o tym, sądziłem, że wynika to z ich zbytniej uprzejmości, lecz teraz widzę, że jest tak naprawdę”
(fragment listu P. Czajkowskiego do siostrzeńca, napisany w Nowym Jorku)

„Muzyka jest hałasem bez znaczenia, dopĂłki nie trafi na otwarty umysł” (Paul Hindemith)

„Muzyka jest okiem ucha” (Thomas Draxe)