Zarządzenie z dnia 9 listopada 2020 roku
dyrektora Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbudach określające sposób i tryb realizacji zadań NSM w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870 i 1960.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, do dnia 29 listopada 2020 r. zadania edukacyjne w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbudach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platform, komunikatorów i mediów społecznościowych uzgodnionych uczniami.

W przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor NSM ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.
Jacek Stolarski
Dyrektor NSM Kolbudy