Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest:

  • Do klasy I cyklu sześcioletniego szkoły muzycznej I stopnia ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 8 lat
  • Do klasy I cyklu czteroletniego szkoły muzycznej I stopnia ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

Kandydacie mają do wyboru następujące instrumenty:

  • fortepian
  • flet
  • skrzypce
  • trąbka
  • gitara

 

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

 

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności, czyli sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, predyspozycji psychicznych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz predyspozycji manualnych do nauki gry na danym instrumencie.
Badanie przydatności odbędzie się 22.05.18 r o godz. 17.00 oraz 19.06.2018 r. o godz. 17.00.

Wniosek dla nowych kandydatów można pobrać w sekretariacie szkoły bądź pobrać ze strony www

podanie o przyjecie do szkoly Kolbudy 2018-2019

Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły do 21.05.2018 r.

Sekretariat czynny jest we wtorek ( 16.00 – 18.30) oraz czwartek ( 15.00 – 19.00)

W szkole istniej możliwość wypożyczenia instrumentów, z wyjątkiem fortepianu i pianina.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt Tel. 728-388-465