Szanowni Rodzice,

Przypominamy o całkowitym  zakazie posyłania  do szkoły dziecka, które zostało objęte  kwarantanną lub którego członkowie rodziny objęci są kwarantanną w związku z COVID-19. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania Dyrekcji szkoły o przypadku zachorowania.

W trosce o zdrowie uczniów i pracowników proszę nie posyłać chorych dzieci na zajęcia.

Dyrekcja NSM Kolbudy