Zasady organizacji pracy NSM Kolbudy

od dnia 20 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,od dnia 20 grudnia do dnia 9 stycznia 2021 r. nauka w NSM w Kolbudach będzie przebiegała w następujący sposób:

 

  1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się w sposób zdalny.
  2. Indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób hybrydowy tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć , w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

 

W indywidualnych przypadkach , w odniesieniu do uczniów , którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , dyrektor NSM Kolbudy zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

 

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem platformy zoom, whatsap wg dotychczasowego planu lekcji.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

 

Dyrekcja NSM Kolbudy