REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ I INNYCH ZADAŃ W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUDACH

 

W związku z opublikowaniem  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 10 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19:

 

  1. Zajęcia z gry na instrumencie:

– zajęcia z  instrumentu głównego, fortepian dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem) odbywać się będą w systemie stacjonarnym wg dotychczasowgo planu.

– Uczniowie i nauczyciele, którzy przebywają na kwarantannie  zajęcia będą obywały się online na czas trwania kwarantanny.

  1. Zajęcia grupowe:

– rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne będą odbywały się w systemie stacjonarnym wg ustalonego planu

– chór zajęcia prowadzone w 2 grupach

–  uczniowie przebywający na kwarantannie będą otrzymywały materiały drogą

email lub ustaloną z nauczycielem prowadzącym)

  1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły w przypadku objęcia ucznia kwarantanną bądź o wystąpieniu zakażenia chorobą COVID-19.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020  r.

 

REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ I INNYCH ZADAŃ W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUDACH