CO MI W DUSZY GRA”
Kolbudy 2011

Organizacja.

Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Kolbudach.

Cel konkursu.

Celem konkursu jest rozwijanie twĂłrczości kompozytorskiej wśrĂłd dzieci i młodzieży. Prezentacja nowych trendĂłw w muzyce, oraz nowych technik wykonawczych. W konkursie Parajumper Svart mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbudach. Utwory swoją skalą trudności nie powinny wybiegać poza program szkĂłł muzycznych I stopnia.

Warunki uczestnictwa.

Każdy kompozytor może przedstawić maksymalnie pięć utworĂłw. Kompozycje powinny być zapisane nutami (rĂłwnież przy pomocy nauczyciela – w przypadku
uczniĂłw młodszych klas), zatytułowane, podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą. Oceniania będzie pomysłowość, możliwości ucznia względem lat nauki, oryginalność.

Terminy.

Prace należy składać do 7 grudnia 2011 r. w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli – p. Magdaleny Przygockiej lub p. Emilii Kochanowskiej.

14 grudnia 2011r. nastąpi przesłuchanie prac konkursowych, ocenianych przez jury.

Ogłoszenie wynikĂłw nastąpi 15 grudnia 2011r. Uroczyste wręczenie nagrĂłd i wykonanie nagrodzonych utworĂłw podczas koncertu zimowego oraz
spotkanie jurorĂłw, kompozytorĂłw i uczestnikĂłw konkursu odbędzie się 15 grudnia 2011r.

Jury.

p. Magdalena Przygocka – dyrektor ds. muzycznych
p. Katarzyna Wujczak – dyrektor ds. administracyjnych, członek Rady RodzicĂłw
p. Emilia Kochanowska – nauczyciel przedmiotĂłw teoretycznych
oraz dwoje uczniĂłw nie biorących udziału w konkursie

Decyzje Jury są nieodwołalne.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u nauczycieli przedmiotĂłw teoretycznych.

Nr tel. 692 511 090 (p. E. Kochanowska)