S Golden Goose Superstar Outlet z anowni Państwo

serdecznie zapraszamy dzieci do badania przydatności 24 maja 2016 r. o godz. 18.00 w sali nr 3.

Badanie przydatności kandydatów Parajumpers Ugo Herr polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,  predyspozycji psychicznych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz   predyspozycji manualnych do nauki gry na danym instrumencie.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę lub mogą skorzystać z sugestii Komisji przeprowadzającej Golden Goose Femme Pas Cher badanie.

Szkołą prowadzi nabór na dwa cyklu nauczania:

6 – letni dla kandydatów w wieku 6 – 8 lat

4 – letni dla kandydatów w wieku 9 – 16 lat

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie Burberry Cashmere Scarf Sale wyników z przeprowadzonego badania.